Media relations.

Full servis v oblasti vzťahov s médiami, tlačové správy, príprava advertorialov, kompletné zabezpečenie tlačových konferencií, špeciálnych podujatí pre novinárov, neformálnych stretnutí so zástupcami médií, čitateľské súťaže, firemná, produktová komunikácia, B2B, online PR.

Komunikačné stratégie.

Vypracovanie návrhu komunikačných aktivít pre značky a produkty, návrhy komunikačných stratégií na základe prezentácie firmy a jej konkurencie v médiách.

Krízová komunikácia.

Stratégia krízovej komunikácie a príprava krízového manuálu.

Mediálne tréningy.

Pravidlá spolupráce s médiami pre zástupcov firmy a príprava na situácie, v ktorých firma reaguje na požiadavky médií v rôznych situáciách.

Sociálne média.

Strategická a obsahová starostlivosť o sociálne profily klientov.

Interná komunikácia.

Stratégia vnútornej komunikácie firmy a kompletné zabezpečenie interných komunikačných kanálov vrátane návrhu a obsahovej realizácie časopisu pre zamestnancov.

Media audit.

Vnímanie spoločnosti a jej predstaviteľov u kľúčových novinárov prostredníctvom analýzy osobných štruktúrovaných rozhovorov.

Monitoring médií.

Sledovanie, analýza médií a informačných zdrojov.

Arthur media, s.r.o.
Lovinského 22
811 04 Bratislava

© 2004 – 2022 Arthur media, s.r.o. Všetky práva vyhradené