Už viac ako 17 rokov s vami...

Reputačný
management.

Navrhneme vám stratégiu reputačného manažmentu vrátane budovania vzťahov s definovanými cieľovými skupinami a prevencie krízovej komunikácie.

Issue
management.

Cieľ issue managementu vnímame ako elimináciu prípadnej krízovej komunikácie, resp. minimalizáciu jej prípadných negatívnych dopadov na reputáciu spoločnosti.

Sociálne
média.

Máme dlhodobé vzťahy s tradičným médiami. No budúcnosť vidíme aj v médiách sociálnych, preto sa im intenzívne venujeme už niekoľko rokov.

Agentúra Arthur media, s.r.o. vznikla v roku 2004. Jej tím tvoria profesionáli s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti public relations, krízovej komunikácie, public affairs a komunikačných stratégií. Okrem štandardného fullservisu v oblasti public relations vytvárame pre našich klientov komunikačné stratégie ich značiek a produktov. Ďalšími činnosťami Arthur medie sú tréningy mediálnej komunikácie a verejného vystupovania, ako aj správa obsahu sociálnych sietí.

0
ROKOV SKÚSENOSTÍ
0
ČLENOV TÍMU
0
AKTUÁLNYCH KLIENTOV

Naši klienti.

Arthur media, s.r.o.
Lovinského 22
811 04 Bratislava

© 2004 – 2022 Arthur media, s.r.o. Všetky práva vyhradené